17-08-2023

Waarvoor wordt waterstof gebruikt?

Er wordt al heel veel waterstof in Nederland gebruikt: een hoeveelheid met een energiewaarde van wel 175 PJ (de totale primaire energievraag in ons land is ongeveer 3000 PJ). Het huidige gebruik is bijna geheel voor industriële productie, zoals raffinage van aardolie of kunstmest maken.

Waterstoftoepassingen

Auto’s kunnen op waterstof rijden, de industrie kan het gebruiken als energievorm en huizen kunnen er zelfs mee verwarmd worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om een alternatief voor kolen in de metaalindustrie. Op dit moment zijn die energietoepassingen nog heel beperkt. Fossiele energie is nog de norm.

Rijden en verwarmen op waterstof

Er rijden een paar honderd voertuigen op waterstof en er worden enkele proefwijken mee verwarmd. Maar de verwachting is dat dit de komende jaren fors zal groeien.

Waterstof als energiedrager is wel duurder

De productie van waterstof kost zelf energie en vereist een proces met kostbare installaties. Dat maakt dat per definitie waterstof duurder is dan de energiedrager waar het uit voortkomt: aardgas of (groene) elektriciteit. De elektriciteitsprijs ligt per eenheid energie fors boven die van aardgas; daarmee is ook waterstof uit elektriciteit nu nog een stuk duurder.

Afvangen van CO2 broeikasgas

Bij aardgas heeft het pas zin op waterstof over te gaan indien het vrijkomende broeikasgas CO2 wel afgevangen en opgeslagen wordt. Ook dat heeft een prijs. Kortom, de energierekening van huishoudens zou flink omhooggaan indien we nu alle huizen op waterstof gaan verwarmen en bij veel woningen meer dan bij de overstap op warmtepompen of duurzaam geproduceerde stadswarmte.

Waterstof breed toepasbaar

Toch is waterstof voor een groot deel van de huizen wel de goede oplossing. In bepaalde historische wijken of op het platteland is een warmtenet onmogelijk aan te leggen of is er geen duurzame warmtebron ter plekke. Elektrische warmtepompen hebben een beperkte capaciteit en vereisen een erg goed geïsoleerd huis. Dat is bij oude woningen vaak geen reële optie. In dat segment biedt hybride verwarming met elektrische waterpompen en waterstof voor de koude dagen de beste oplossing. Dan gebruik je de duurdere waterstof enkel voor de pieken in vraag, bijvoorbeeld op die paar zeer koude winterdagen.