Gebruik waterstof

Innovatief project: vloeibare waterstof in de luchtvaart  header afbeelding

Nu al wordt er voor 180 PJ aan waterstof in Nederland gebruikt, hoofdzakelijk als halfproduct in de industrie zoals in raffinaderijen of bij kunstmestproductie. Dit is een hoeveelheid die overeenkomt met ongeveer 10% van de totale (finale) vraag naar energie in Nederland. Nederland is na Duitsland de grootste afnemer en producent van waterstof in de Europese Unie. Deze waterstof wordt nu nog hoofdzakelijk uit aardgas gemaakt maar de komende jaren zal de industrie overgaan op duurzame waterstof: CO2-arm, gemaakt uit bijvoorbeeld restgassen met afvang van de CO2-uitstoot of geheel CO2-vrije waterstof uit water (elektrolyse) met behulp van elektriciteit uit zon en wind.

Waterstof wordt steeds meer erkend als een emissievrije, cruciale energiedrager voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Met waterstof kan immers de elektriciteit opgewekt uit zon en wind opgeslagen worden en kunnen hogere vermogens en temperaturen gehaald worden die nodig zijn in bepaalde industriële processen. Vooral veelbelovend is de inzet van waterstof als schone energievorm voor de industrie, zoals voor de productie van groen staal. We verwachten dat de komende jaren de meeste vraag naar waterstof uit de industrie zal komen. Naast industriële toepassingen heeft waterstof ook belangrijk potentieel in de mobiliteitssector. Denk hierbij aan (vracht)auto’s die rijden op waterstof, evenals aan de luchtvaart en scheepvaart. Mogelijk speelt waterstof ook een rol in de gebouwde omgeving, met name in woonwijken waar elektrificatie niet mogelijk is.

De Commissie Afname vanuit de leden spreekt regelmatig over de inzet van duurzame waterstof in de verschillende sectoren.

Commissie Afname Waterstof foto contactpersoon
Contact Joyce Conings Commissie Afname Waterstof joyce.conings@nlhydrogen.nl

Nieuws rondom Gebruik waterstof