Werkvelden

Duurzame waterstof zal een onmisbare rol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om een leidende rol te vervullen in de transitie naar waterstofketens die volledig hernieuwbaar zijn. 

Wij geloven dat duurzame waterstof de verbindende schakel is tussen verschillende vormen van duurzame energie en grondstoffen. Om het potentieel van waterstof te realiseren  is brede samenwerking en kennisuitwisseling noodzakelijk.