Gebruik waterstof 05-06-2024

Innovatief project: vloeibare waterstof in de luchtvaart 

Airbus start in samenwerking met academische partners waaronder TU Delft en luchthavenexploitanten The Hague Rotterdam Airport en Royal Schiphol Group en andere toonaangevende bedrijven in de waterstofindustrie een innovatief waterstofverwerkings- en tankproject voor de luchtvaart. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.  

Het GOLIAT-project (Ground Operations of LIquid hydrogen AircrafT) laat zien hoe technologieën voor het verwerken en tanken van vloeibare waterstof (LH2) met hoge stroomsnelheid kunnen worden ontwikkeld en veilig en betrouwbaar kunnen worden gebruikt voor luchthavenactiviteiten. 

Het GOLIAT-consortium bestaat uit 10 partners uit acht landen: Airbus (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk), Chart Industries (Tsjechië, Italië), TU Delft (Nederland), Leibniz University Hannover (Duitsland), Royal Schiphol Group (Nederland), Rotterdam The Hague Airport (Nederland), Vinci Airports (Frankrijk, Portugal), Stuttgart Airport (Duitsland), H2FLY (Duitsland) en Budapest Airport (Hongarije). 

De groep zal de invoering van LH2-transport en oplossingen voor energieopslag door de luchtvaartindustrie ondersteunen door: 

  • Het ontwikkelen en demonstreren van LH2-tanktechnologieën op schaal voor toekomstige grote commerciële vliegtuigen; 
  • demonstratie van kleinschalige grondactiviteiten met LH2-vliegtuigen op luchthavens 
  • het ontwikkelen van een standaardisatie- en certificeringskader voor toekomstige LH2-activiteiten 
  • het beoordelen van de omvang en economische aspecten van de waterstofwaardeketens voor luchthavens. 

LH2 biedt een veelbelovende oplossing voor het terugdringen van de broeikasgasemissies die gepaard gaan met luchthavenactiviteiten en hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Door de hoge energiedichtheid van LH2 kunnen vliegtuigen lange afstanden afleggen, maar er moeten nog veel stappen worden genomen voordat waterstof op grote schaal kan worden ingezet op luchthavens, zoals de noodzaak om meer inzicht te krijgen in de operationele, regelgevende, economische en veiligheidseffecten en in de capaciteit en prestaties van technologieën. 

Bekijk hier het hele project: