21-08-2023

Wat is waterstof?

Waterstof is het lichtste, kleinste en ook eenvoudigste element. Het bestaat uit één proton en één elektron. Omdat het zo licht is kan je er een ballon mee vullen die direct zal opstijgen. In 1766 slaagde wetenschapper Henry Cavendish erin waterstof te identificeren. Als gas (H2) is waterstof kleurloos, geurloos, niet corrosief, niet oxiderend, niet radioactief en niet giftig.

Waterstof in bruikbare vorm komt in de natuur niet voor en moet gemaakt worden, door de waterstofatomen van andere moleculen af te splitsen; bijvoorbeeld van aardgas (CH4) of van water (H2O). Dat vergt energie. Het resultaat is het energierijke molecuul waterstof. Het is met andere woorden geen energiebron, maar een energiedrager.

Bij toediening van warmte – een vlam – reageert waterstof met zuurstof en vormt weer water. Daarbij komt een forse hoeveelheid energie vrij: 125 MJ per kilo waterstof: 3,5 maal zoveel als een liter benzine. Door de heftige reactie bij ontbranding werd waterstof ook wel knalgas genoemd.