Greenplanet tankstation

Green Planet – Pesse

Groene waterstof!

Het multifuel tankstation aan de A28 bij Pesse is betrokken bij het unieke en innovatieve samenwerkingsproject ‘TSO 2020’ met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock en de TU Delft.

Met stroom van windmolens

De groene waterstof wordt geproduceerd door water met elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof (elektrolyse). Het proces start in dit geval op de Noordzee, waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt door windmolens. Aan de wal wordt de elektriciteit via het hoogspanningsnet van Tennet vervoerd naar de Aardgasbuffer Zuidwending van EnergyStock. Hier wordt de windenergie omgezet in groene waterstof en opgeslagen in trailers waarmee het naar het tankstation in Pesse wordt vervoerd.

Edward Doorten

Waterstof wordt een belangrijke schone brandstof in onze toekomstige, duurzame energievoorziening. Het kan worden ingezet als vervanger van traditionele brandstoffen in o.a. industrie, verwarming en mobiliteit/vervoer.

‘We zien het als een geweldige kans om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming en verschoning van de mobiliteitsector’

Voor wat betreft dit laatste dient engineering en ervaring opgedaan te worden om te komen tot een innovatieve en klantvriendelijke tankfaciliteit. Green Planet, met de missie ‘today for tomorrow’, voorziet in deze mogelijkheid. ‘We zien het als een geweldige kans om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming en verschoning van de mobiliteitsector’, aldus Edward Doorten ondernemer en initiatiefnemer van het Green Planet project.

Ultramodern multifuel ‘tankstation’ in Pesse

Green Planet heeft eind 2013 een ultramodern multifuel ‘tankstation’ in Pesse (Drenthe) geopend en richt zich naast de traditionele brandstoffen op een het aanbod van meer duurzame en schone brandstoffen. Waterstof is daarbij een onmisbare aanvulling. ‘Sinds 2013 hebben wij veel ervaring opgedaan met het implementeren van nieuwe brandstoffen. Wij zetten onze ervaringen graag in om waterstof betaalbaar beschikbaar te krijgen voor personenauto’s, autobussen en trucks. We gaan kijken hierbij verder dan alleen de brandstof, we willen daarnaast oplossingen bieden op het gebied van aanschaf, onderhoud, leasing en het ontzorgen van de wagenparkbeheerder. Samenwerking met vele andere partijen en geïnteresseerde wagenparkbeheerders een absolute must.’