NLHydrogen NLHydrogen 01-07-2024

29 augustus: nieuwe editie H2Café

Final investment decisions voor groenewaterstofproductie

Op donderdag 29 augustus is de eerstvolgende editie van het H2Café, het evenement dat de top van de Nederlandse waterstofgemeenschap samenbrengt. Het H2Café is een initiatief van GroenvermogenNL en NLHydrogen. Na twee mooie edities kijken we ernaar uit om weer samen met jullie ideeën uit te wisselen en nuttige discussies te houden over de toekomst van waterstof in Nederland. 

Het thema van dit H2Café is Final investment decisions voor groenewaterstofproductie. Aan de hand van twee casussen van bedrijven die de OWE-subsidie hebben gekregen voor de productie van hernieuwbare waterstof, gaan we met jullie in gesprek. Het publiek stelt vragen naar aanleiding van de casussen of eigen ervaringen. Jacqueline Vaessen (directeur a.i. NLHydrogen) zal het gesprek modereren. Wat zijn bijvoorbeeld de belemmeringen om tot een final investment decision te komen? En wat komt er allemaal kijken bij het nemen van deze beslissing?

Aan de hand van twee casussen van bedrijven die de OWE-subsidie hebben ontvangen, gaan we dieper in op de uitdagingen en overwegingen bij het nemen van een definitief investeringsbesluit. Maarten Barthel van Novar vertelt over de businesscase van H2Hollandia en Hans Brinkhof over de businesscase van VoltH2. Jacqueline Vaessen, directeur a.i. van NLHydrogen, zal het gesprek modereren. 

Na een kort inhoudelijk programma, is er gelegenheid tot netwerken en borrelen tijdens het H2Café. 

Programma
16:30 – 17:00Inloop met borrel
17:00 – 17:15Kick-off door Jacqueline Vaessen en Ed Buddenbaum 
17:15 – 17:45Presenteren business cases H2Hollandia door Maarten Barthel (Novar) en waterstoffabriek VoltH2 in Delfzijl door Hans Brinkhof (VoltH2) 
17:45 – 18:15Interactie met het publiek
18:15 – 20:00Walking dinner & netwerken
Locatie:

Foodhallen Rotterdam

Wilhelminakade 58
3072 AR Rotterdam
Nederland

Website: https://foodhallen.nl/venues/rotterdam

Aanmelden:

We hopen je te zien de 29e!