NLHydrogen 11-01-2023

800 miljoen euro subsidie voor waterstofprojecten

Waterstof

RVO heeft 783,5 miljoen subsidie toegekend aan 7 waterstofprojecten. Als de projecten volgens planning doorgaan, zorgen ze samen voor 1.150 megawatt aan elektrolysers voor de productie van waterstof. NLHydrogen is verheugd over deze ontwikkeling.

Het volume is goed voor ruim een kwart van het 2030-doel uit het Klimaatakkoord (3-4 GW elektrolyse capaciteit).

Waterstofproductie 100 keer groter

De projecten richten zich op het maken van waterstof door elektrolyse: het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit. Binnen de projecten worden grote installaties ontwikkeld en gebouwd. Door groene stroom te gebruiken, wordt de waterstof op een duurzame manier geproduceerd.

Tot nu toe zijn er alleen kleinere waterstofinstallaties gebouwd in Nederland. Deze hebben bij elkaar een vermogen van ongeveer 10 megawatt. De nieuwe projecten kennen een capaciteit van 100 tot 250 megawatt per stuk. Zo wordt het opgesteld vermogen voor waterstofproductie via elektrolyse in Nederland 100 keer groter.

Hernieuwbare H2 voor staal- en kunstmestproductie

De projecten die subsidie toegekend hebben gekregen zijn:

  • Holland Hydrogen 1 van Rotterdam Hydrogen Company (Shell),
  • H2ermes van H2ermes,
  • Elygator en Curthyl van Air Liquide Industrie,
  • H2-Fifty van H2-Fifty,
  • Haddock van Ørsted Hydrogen Netherlands en
  • HyNetherlands van Engie Energie Nederland.

De bedrijven hebben plannen om de ‘hernieuwbare’ waterstof te gebruiken voor verschillende industrieën: voor de verduurzaming van staalproductie, voor gebruik in raffinaderijen en voor de productie van kunstmest.

De subsidie voor deze projecten komt uit de subsidieregeling ‘Important Project of Common European Interest (IPCEI) Waterstof: waterstofproductie door elektrolyse’. Deze subsidie is bedoeld voor belangrijke projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof.