NLHydrogen 16-05-2023

Europese Commissie geeft eindelijk duidelijkheid over groene waterstof

Windmolen op zee

De Europese Commissie heeft de finale ‘delegated act’ gepubliceerd. Na jaren van discussie binnen en tussen lidstaten, Europees parlement en Commissie is er nu eindelijk duidelijkheid over wat ‘hernieuwbare waterstof’ precies wel en niet is. NLHydrogen verwelkomt het document: de helderheid over de regels is keihard nodig voor het halen van de doelen voor 2030.

Hernieuwbare waterstof

Deze duidelijkheid is cruciaal: de Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat in 2030 1% van alle weg-brandstoffen en 42% van alle waterstof in de industrie ‘hernieuwbaar is. Zonder duidelijkheid is er bijvoorbeeld geen grond van de door Nederland voorgestelde opschalingsregeling voor de productie van hernieuwbare waterstof.

Delegated Act

De delegated act blijft bij de eis dat hernieuwbare waterstof via elektrolyse gemaakt moet zijn uit hernieuwbare bronnen niet zijnde biomassa. Dus geen kernenergie, geen fossiele CCS-elektriciteit en geen blauwe waterstof. Het verwijst naar de eerdere definitie (zie art 2 lid in van Directive 2018/2021).

Vier routes

De bewijslast dat waterstof echt uit hernieuwbare elektriciteit gemaakt is kent vier routes:

  1. De waterstof dient gemaakt te worden met elektriciteit uit een directe lijn vanaf bijvoorbeeld een windpark,
  2. óf van het net wanneer 90% van de elektriciteitsmix het jaar ervoor hernieuwbaar was in heel het land (bidzone).
  3. óf van het net wanneer de elektriciteit in een land (bidzone) gemiddeld < 18 gCO2eq/MJ heeft veroorzaakt én de elektriciteit aantoonbaar gekocht is (PPA) van bijvoorbeeld een windpark, met een geografische en tijdscorrelatie – zie onder. De 18 gram CO2 per MJ lijkt haalbaar: Nederland zit bij succesvolle uitvoering van het beleid in 2030 al op de 19,6 gram per MJ.
  4. óf van het net met aantoonbare herkomst van projecten met hernieuwbare elektriciteitsproductie (PPA + certificering) met
    1. Additionaliteit van de elektriciteitsproductie à de elektriciteitsproductie eenheid is niet ouder dan 3 jaar voor inwerkingstelling elektrolyser en heeft geen staatssteun gekregen. Deze regels gelden niet tot 2038 voor installaties die voor 2028 in bedrijf kwamen.
    2. Tijdscorrelatie: tot 2030 op maandbasis, daarna uurbasis
    3. Geografische correlatie: zelfde bidzone (Nederland)

Zolang erkende certificering het bovenstaande toont, kan de hernieuwbare waterstof uit ieder ander land geïmporteerd worden.