NLHydrogen 24-01-2024

Formatiebrief NLHydrogen aan informateur Plasterk

Systeem en infrastructuur header

Op woensdag 23 januari 2024 stuurde NLHydrogen een formatiebrief aan informateur Plasterk. Daarin vragen wij namens onze leden, grote en kleine bedrijven die wij vertegenwoordigen over de gehele waterstofsector, aandacht voor een aantal urgente punten rondom waterstof.

Waterstof zal de komende jaren zeer belangrijk worden als energiedrager en als halfproduct voor onze industrie. Hernieuwbare (groene) en koolstofarme (blauwe) waterstof bieden een systeemfunctie (denk aan netcongestie) en een betrouwbare, zekere en schone energievoorziening gebaseerd op energie uit onze eigen regio, waarbij zowel onshore als offshore toepassingen mogelijk zijn. Waterstof vormt bovendien de sleutel voor de duurzaam bestendige toekomst van sectoren als staal- en
kunstmestproductie, de olieraffinage, de chemie en mobiliteit.

NLHydrogen ziet namens de aangesloten bedrijven de volgende prioriteiten:

  1. Nederland moet – net als ons omringende landen – serieus inzetten op gerichte industriepolitiek omwille van de (regionale) ontwikkeling van de maakindustrie voor waterstof.
  2. Er moet iets worden gedaan aan de hoge nettarieven die de eigen waterstofproductie fors duurder maakt en benadeelt ten opzichte van die in onze buurlanden.
  3. De waterstofinfrastructuur voor transport, opslag en import is een essentieel element om producenten en afnemers met elkaar te verbinden.
  4. Om waterstof aantrekkelijk te houden ten opzichte van aardgas moet een substantieel lagere energiebelasting voor (hernieuwbare) waterstof worden behouden.
  5. Er moet ondersteuning voor de inzet van waterstof in de verschillende mobiliteitssectoren komen (weg, binnen-, zee- en luchtvaart) die de ontwikkeling van zowel de voer-, vaar- en vliegtuigen als tankinfrastructuur stimuleert.

Lees via de knop hieronder de volledige brief: