20-08-2023

Is waterstof goed te transporteren?

Waterstof is het kleinste molecuul met een geringe energiedichtheid: driemaal minder energie per M3 dan aardgas.

Waterstof kan prima via gasleidingen getransporteerd worden en met beperkte aanpassingen ook door de bestaande aardgasleidingen. Dat is niet altijd een optie. Voor opslag of transport in een schip of met een vrachtwagen zijn er andere oplossingen nodig. Anders zou een vrachtwagen met waterstof vooral veel gas met nauwelijks energie vervoeren.

Transport waterstof onder druk

Waterstof kan met enorme druk gecomprimeerd worden. Kenmerkend aan de gasvormige opslag zijn de typische composieten hogedrukvaten (200, 350 of 700 bar). Nadeel is dat er door het comprimeren 6% energie verloren gaat door het gebruik van een compressor.

Transport vloeibare waterstof

Bij een temperatuur van −252,87°C is waterstof bij atmosferische druk vloeibaar. Het is dan 800 maal minder volumineus per eenheid gewicht. Waterstof kan dan worden opgeslagen in zeer goed geïsoleerde tanks, ook wel ‘dewars’ genaamd (genoemd naar Sir James Dewar). Vloeibare waterstof is interessant voor de opslag en transport, maar het afkoelen kost uiteraard veel energie.

Transport waterstof in chemische verbinding

Het is ook een optie om waterstof om te zetten in een andere moleculaire verbinding, zoals ammoniak (NH3) of mierenzuur (CH2O2). Dit zijn zwaardere moleculen met meer waterstof per volume. Dan gaat transport makkelijker. Genoemde verbindingen zijn vloeibaar bij atmosferische druk. Het kost echter energie om de waterstof uit de verbindingen te halen.