21-08-2023

Hoe wordt waterstof gemaakt?

Waterstof is een schone, breed toepasbare energiedrager die heel goed duurzaam geproduceerd kan worden. Waterstof kan op vele wijzen gemaakt worden, uit verschillende energiebronnen. Om dat kort te duiden worden er kleuren aan gegeven. De belangrijkste drie zijn ‘grijs, ’blauw’ en ‘groen’. Maar soms wordt er ook over ‘bruin’, ‘paars’, ‘geel’ of ‘oranje’ gesproken. Hier lichten we enkel de betekenis van de eerste drie kleuren toe.

Waterstof schoon alternatief

Bij gebruik veroorzaakt waterstof geen enkele vervuiling: geen broeikasgas, geen fijnstof of een andere vervuiling. Het is daarmee een schoon alternatief voor fossiele energie, bijvoorbeeld ter verwarming van huizen, voor industriële processen of voor het rijden van auto’s of treinen.

Van grijze waterstof…

Waterstof komt van nature niet voor en moet wel eerst gemaakt worden uit andere energievormen, bijvoorbeeld uit biomassa of uit aardgas. Bij deze productie ontstaat naast waterstof ook CO2 en dan spreken we van grijze waterstof

…naar duurzaam waterstof

CO2 kan afgevangen en opgeslagen worden. Dan spreken we van blauwe waterstof (zie hieronder). Wanneer waterstof met elektriciteit wordt gemaakt is het logisch te kiezen voor zonne- en windstroom (groene waterstof). Dan is de duurzame waterstof met oneindig beschikbare energie gemaakt.