NLHydrogen NLHydrogen 05-10-2023

In gesprek met Silvio Erkens (VVD) over de waterstofplannen

Foto: Silvio Erkens (VVD) bij PosHYdon op zee

“Er zijn genoeg waterstofplannen die ik graag tot uitvoering wil brengen”

Met de Tweede Kamerverkiezing voor de deur, kijkt NLHydrogen met interesse naar de waterstofambities die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s laten zien. De VVD heeft een grote waterstof-paragraaf in haar programma opgenomen. We spreken Silvio Erkens, Kamerlid namens de VVD en in die rol energiewoordvoerder voor de partij. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van de waterstofeconomie in Nederland? Welke rol moet overheid en bedrijfsleven hierin pakken? En wat zijn de persoonlijke drijfveren van Erkens om aan de energietransitie te werken? Een interview met een van de jongste Kamerleden van ons land.

Silvio Erkens (33) geboren Limburger, stapte twee jaar geleden vanuit het bedrijfsleven – de Boston Consulting Group – de politiek binnen. “Ik wilde me graag meer inzetten voor een van de grote thema’s van dit moment: de energietransitie. Dus stak ik bij de VVD mijn vinger op voor de rol van energiewoordvoerder. Ik vind het belangrijk dat mijn partij zich hiervoor inzet – de energietransitie is belangrijk voor een duurzaam bedrijfsleven en voor de energieonafhankelijkheid van Nederland. Daar wilde ik me graag hard voor maken,” schetst Erkens de start van zijn politieke loopbaan. “En ik ben nog lang niet klaar,” vervolgt hij. “Ik heb de ambitie om in een nieuwe regeringsperiode door te gaan op dit onderwerp. Want er zijn veel plannen gemaakt. Die wil ik graag tot uitvoering brengen.”

Niet alle eieren in één mandje

Erkens is een voorvechter van energiezekerheid; hoe ziet hij waterstof – en de import daarvan – in dat verhaal? Erkens: “Ik vind dat we als land meer zelfvoorzienend moeten worden als het gaat om de opwek van duurzame energie. We kunnen niet alle benodigde groene waterstof op eigen bodem produceren, dus we zullen daarbij ook moeten importeren van bevriende landen zoals Portugal en Spanje. En we moeten daarbij heel bewust diversifiëren. Niet al onze eieren in één mandje leggen.”

Blauw is de route naar groen

Dat groene waterstof nog schaars is, en duur, ziet Erkens ook. “We zullen nog een tijd gebruik blijven maken van blauwe waterstof. Groene waterstof is natuurlijk wel het ideaalbeeld. Maar blauwe waterstof is voor de tussenperiode belangrijk, want daarmee vervangen we in elk geval de grijze waterstof en dat levert minder CO2 uitstoot op. Daarnaast oefenen bedrijven dan alvast met het inzetten van waterstof in de energiemix, en hoeven we niet te wachten tot er voldoende groene waterstof is. Blauwe waterstof is dus een belangrijke route naar groene waterstof.”

Hernieuwbare waterstof: een onzekere markt

De onzekerheden in de markt voor hernieuwbare waterstof zijn groot. Hoe ziet Erkens de rol van de overheid om de vraag te ontwikkelen? Erkens: “In Nederland zie ik veel kansen voor hernieuwbare waterstof, maar het wordt nog niet snel genoeg concreet. De aanleg van de waterstof backbone is een goede eerste stap. Ook is de EU wet- en regelgeving over wat er wordt verstaan onder hernieuwbare waterstof belangrijk. Er zijn nu subsidie instrumenten nodig om bedrijven te helpen de eerste stappen te zetten. In de VS werkt dat eenvoudig door middel van belastingkorting. Ik geloof echter niet in alles omgooien naar een dergelijk model, ook als dat iets simpeler zou werken. Laten we vooral de voorgestelde plannen uit het klimaatfonds op het gebied van waterstof verder uitwerken. Zodat we voor bedrijven ook voorspelbaar beleid ontwikkelen, waarmee zij investeringszekerheid krijgen.”

Meer risico’s nemen om snelheid te maken

NLHydrogen kan helpen: keuzes maken en prioriteren

De Nederlandse overheid heeft in het verleden laten zien dat het kan – versnellen. De crisis- en herstelwet, waarbij projecten van 6 naar 2 jaar werden teruggebracht, is een voorbeeld van een instrument waarmee we ook nu weer zouden kunnen versnellen. Erkens: “Maar we kunnen de waterstofprojecten en waterstofinfrastructuur niet allemaal tegelijk realiseren. We moeten de projecten beter faseren, prioriteren en daarop investeringsplannen aanpassen.” Vraag en aanbod moeten beter in kaart worden gebracht en op elkaar worden afgestemd. NLHydrogen zou de overheid daar goed bij kunnen helpen, denkt Erkens. “Waar zien de bedrijven binnen de branchevereniging prioriteiten als het gaat om afname van waterstof? In welk gebied moeten we met de schaarse groene waterstof als eerste komen? Daar zie ik graag concrete antwoorden op.”

De vlucht naar voren van de maakindustrie

Erkens ziet ook een grote rol voor de Nederlandse maakindustrie rondom hernieuwbare waterstof. “De maakindustrie kan hier een vlucht naar voren nemen. Ik wil met brancheverenigingen als NLHydrogen kijken naar wat we nú kunnen doen. De overheid heeft hier nog weinig visie op, maar bedrijven mogen ook een grotere stap naar voren zetten. Anders missen we de boot, zoals destijds met wind op zee. Met waterstof kunnen we hiervan leren en het beter doen.”

Met de recente overstromingen in Limburg, ervaart Erkens de effecten van Klimaatverandering voor de deur. “Ik vraag me vaak af: hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit? Die vraag stellen is ook voor mijn generatie belangrijk,” reflecteert de 33-jarige politicus. “En als vader van een jonge dochter vind ik het ook heel belangrijk om de wereld een stukje schoner achter te laten dan ik hem aantrof, voor de generaties na mij. Ik krijg ook echt energie van werken aan ons klimaatbeleid, want het levert Nederland zoveel op. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen: we maken Nederland schoner, minder afhankelijk van andere landen, dat is goed voor de samenleving én de bedrijven. Ik hoop dat ik hier nog lange tijd mijn tanden in mag blijven zetten,” besluit Erkens het interview.