NLHydrogen 27-05-2024

Nederland en Curaçao sluiten akkoord floating windenergie- en waterstofproductie

Curacao handelskade

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van Nederland, en het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) van Curaçao hebben op 24 mei een akkoord getekend voor de productie van offshore floating windenergie en het daarmee opzetten van een waterstofproductieketen op Curaçao. Het gesloten akkoord biedt de betrokken overheden, industrie en kennispartijen belangrijke groei- en innovatiekansen.

Samenwerking
Het akkoord volgt op een eerdere MoU tussen Nederland en Curaçao van 15 mei 2023, recente afspraken en komt voort uit de wens van de Curaçaose regering om te komen tot een volwaardige energietransitie om daarmee vanuit haar exportpositie brede sociaaleconomische en maatschappelijke impact te realiseren.

Curaçao wil op gelijkwaardige basis samenwerken met de Nederlandse overheid, -bedrijfsleven en -kennisinstellingen voor de productie van offshore windenergie via drijvende windturbines. Mede met als doel om te komen tot een schaalbare waterstofwaardeketen.  

In de demofase zal worden afgestemd, voor zowel de technische-, logistieke- en operationele businesscase, met organisaties die deskundig zijn op het gebied van floating offshore wind en de productie van duurzame brandstoffen. Vanuit Nederland zal deze inbreng worden gecoördineerd via IRO, de branchevereniging voor Nederlandse toeleveranciers in de offshore energieindustrie; NedZero, de brancheorganisatie voor windenergie; en NLHydrogen.

Reactie vanuit de brancheorganisaties:
IRO, NedZero en NLHydrogen zijn verheugd dat dit akkoord gesloten is.

“De overgang naar duurzame energieproductie vraagt een grote wereldwijde inzet op de ontwikkeling van drijvende offshore windparken die geschikt zijn voor diepere wateren.

Het is daarom een unieke kans om de kennis en expertise van de Nederlandse offshore wind- en groene chemie-industrie wereldwijd in te kunnen zetten voor de productie van offshore windenergie bij Curaçao met behulp van drijvende windturbines. Mede met als doel de opzet van een waterstofketen hier mogelijk te maken.

Juist Curaçao beschikt over een unieke set aan eigenschappen: diepwater direct voor de kust, diepzeehavens, hoge windefficiëntie en het eiland ligt buiten de orkaanregio – wat een samenwerking tussen Curaçao en Nederland zeer logisch en wenselijk maakt.

De huidige geopolitieke en daarmee economische spanningen, maken het nog belangrijker om binnen eigen Koninkrijk samen te werken.

De Nederlandse betrokken industrie wil haar kennis, kunde en kracht dan ook heel graag verbinden met die van Curaçao. Daartoe zullen, in opvolging van de ondertekening van het akkoord, begin juli afgevaardigden naar Curaçao komen om daar met alle betrokkenen verdere afspraken te maken.”