NLHydrogen 26-08-2022

NLHydrogen: blij met subsidieregeling elektrolyse, wel aandachtspunten

NLHydrogen is blij met de Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstof via elektrolyse die de Minister voor Klimaat en Energie voorstelt. Met dit instrument komt er eindelijk een financiering voor de productie van groene waterstof. NLHydrogen heeft nog wel een reeks aandachtspunten en ziet de regeling graag uitgebreid. Deze punten zijn ingebracht in de consultatiereactie die samen met NVDE is opgesteld.

Financiering productie groene waterstof

NLHydrogen is zeer blij met de subsidieregeling. Met de regeling kunnen elektrolyseprojecten tot 50 MW OPEX en CAPEX-subsidie krijgen voor de productie van groene waterstof. De duurzaamheid van de gebruikte elektriciteit kan aangetoond worden middels een fysieke directe aansluiting op een wind- of zonnepark. Of via de aantoonbare inkoop van de elektriciteit (PPA).

De regeling biedt eindelijk goede kansen om groene waterstof te ontwikkelen. Groene waterstof is nu nog duurder dan fossiele  grijze waterstof en ontbeert tot nu toe een specifieke werkbare subsidie.

Subsidieregeling permanent maken

In 2030 verwacht de Europese Unie dat in lidstaten veel groene waterstof wordt ingezet. In dat licht komt de regeling geen dag te vroeg.

NLHydrogen pleit ervoor om de regeling permanent te maken. Dus niet te begrenzen op 50 MW en het budget in overeenstemming te brengen met de ambities voor 2030. Ook op diverse andere punten heeft NLHydrogen suggesties. Zie hier onze inbreng voor de consultatie over de regeling die we samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie hebben opgesteld.