NLHydrogen 27-07-2023

NLHydrogen bouwt aan een clubhuis voor haar leden

“We willen het ontmoetingspunt voor de waterstof community van Nederland worden” – Alice Krekt, directeur NLHydrogen

In gesprek met onze directeur Alice Krekt en voorzitter Marcel Galjee: wie zijn ze en wat zijn hun ambities voor de vereniging?

Even kennismaken: wie zijn jullie en wat doen jullie voor de vereniging?

Alice Krekt (AK): Ik ben directeur en daarmee ook het boegbeeld van NLHydrogen. Ik was al bij de voorloper van onze vereniging, het H2 Platform, betroken als bestuurslid. Daarvoor was ik programmadirecteur Klimaat bij Deltalinqs. Het werken aan de verduurzaming van onze planeet vind ik bijzonder interessant. Al tijdens mijn studie Sociale Geografie keek ik naar hoe landen zich ontwikkelen, welke economische krachten daarbij een rol spelen en hoe je dit kunt beïnvloeden. De verantwoorde balans met mens, milieu en klimaat was daarbij een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Vanuit deze interesse was de stap naar de waterstofeconomie voor mij een logische.

Marcel Galjee (MG): Ik kom uit de energiesector. Een sector die aan zoveel veranderingen onderhevig is. Ontzettend boeiend. Ik ben met name geïnteresseerd in het snijvlak publiek-privaat. Momenteel ben ik directeur van HyCC, waar we groene waterstofprojecten binnen Nederland ontwikkelen. En met HyCC zijn we natuurlijk lid geworden van NLHydrogen. Toen Alice mij vroeg als voorzitter voor de vereniging, hoefde ik daar niet lang over na te denken!

Wat zijn jullie ambities voor NLHydrogen? Wat kunnen onze leden van jullie verwachten?

AK: Ik zie in de waterstofeconomie veel kansen en vertel hier als woordvoerder van NLHydrogen ook graag over in de media en op congressen. Waterstof is een van de meest voorkomende elementen in de natuur, maar de toepassingen zijn nieuw. Daarvoor is systeemverandering nodig. Dat is nieuw én noodzakelijk. Als NLHydrogen bouwen we kennis op over deze toepassingen, zijn we gesprekspartner hierin voor de overheid zijn. Maar ik wil ook het clubhuis voor onze leden zijn. Een ontmoetingspunt voor de waterstof community van Nederland worden. Waar we kennis en ervaring uitwisselen binnen de hele waterstofketen. En daarbij ook nauw samenwerken met andere brancheverenigingen waar we raakvlakken mee zien, zoals de NVDE, EnergieNL, de BOVAG en de RAI.

MG: Daar sluit ik me graag bij aan. Het is goed dat we als vereniging zorgen voor onderlinge kennisdeling binnen de waterstofbranche, gesprekspartner zijn voor ministeries. Ik was dan ook erg trots dat minister Jetten tijdens ons lanceerevent in mei zei dat hij NLHydrogen als dé sparringpartner voor alles rondom waterstof ziet.

Daarnaast vind ik dat we als vereniging ook leiderschap moeten tonen en richtinggevend moeten zijn. Dat we met concrete ideeën én oplossingen komen om bedrijven echt op weg te helpen. Onze Nederlandse waterstofambities vertalen in acties voor vandaag en morgen.

AK: Wij organiseren binnen NLHydrogen de koplopers in waterstof. Bij ons sluiten nu de partijen aan die versneld stappen willen maken. Dat getuigt van ambitie en doorzettingskracht, en dat vind ik mooi om te zien. NLHydrogen vertegenwoordigt zo echt de hele waterstofketen – van productie tot import, van mobiliteit tot infrastructuur.

MG: Tegelijk met die grote ambities, zie ik ook dat de investeringen daarop achterlopen. Dat is de huidige realiteit. Omdat subsidies er nog niet zijn, vergunningen nog niet kunnen worden afgegeven, er nog discussies zijn over de veiligheid van transport, enzovoorts. Beleid en technologische ontwikkeling lopen nog niet synchroon. Daardoor ontstaat er een gat tussen ambitie en realiteit. Als vereniging willen we bedrijven en kennisinstellingen dan ook helpen de juiste investeringen te krijgen.

AK: We adresseren problemen waar onze leden tegenaan lopen. We bouwen een lobby agenda langs verschillende thema’s binnen de waterstofketen, in commissies, zodat we onze ambities echt kunnen vertalen naar acties.

Wat is jullie toekomstdroom als het gaat om de rol van waterstof in de energietransitie?

AK: Waterstof moet een volwaardig element zijn in het energiesysteem – en dan doel ik met name natuurlijk op de hernieuwbare waterstof. Waterstof moet van iets unieks, mainstream worden!

Alice: “Waterstof mainstream maken, dat is mijn ambitie ; de hype en de angst voor nieuwe toepassingen moet er af!”

MG: En we moeten het ook veel meer gaan hebben over de duurzame economie die we aan het bouwen zijn. We moeten ons daarbij niet steeds blijven afvragen welke wereld we te verliezen hebben, maar juist kijken naar welke wereld we te winnen hebben. Daarbij moeten we leren van onze fouten – zoals we eerder met windenergie hebben gemaakt. We wilden als land het ontwikkelgeld niet betalen, subsidies bleven uit, waardoor veel bedrijven naar het buitenland zijn gegaan. Met wind op zee hebben we dit weer ingehaald.

Marcel: “Ik ben er trots op dat minister Jetten in NLHydrogen dé sparringpartner ziet als het gaat over waterstof.”

AK: Helemaal eens Marcel. Het verduurzamen van vandaag, moet ook doorbouwen naar morgen. Waterstof speelt daarin een cruciale rol en het is onze taak als branchevereniging om hier samen met onze leden nu leiderschap in te pakken.

Tot slot: hebben jullie – naast op het werkvlak – persoonlijk ook wat met waterstof?

AK: Mijn werk kan ik alleen doen als ik ook persoonlijk overtuigd ben. Naast het geloof in waterstof, houd ik van water. Zeilen is mijn passie, dit doe ik vaak in het weekend. Deze zomer zeil ik langs de Kroatische kust. Water en wind geven mij ook in mijn vrije tijd veel energie!

MG: En ik hou juist van de onderwaterwereld. Samen met mijn zoon duik ik graag. Mijn meest bijzondere duikervaring? Dat was het duiken naar een gezonken schip uit de Tweede Wereldoorlog. En toch ook het duiken met manta roggen. Wat een majestueuze beesten. Prachtig vind ik dat!