NLHydrogen 18-08-2023

NLHydrogen vraagt EZK en I&W aandacht voor implementatie raffinageroute en niet-controversieel te verklaren waterstof thema’s

Duidelijkheid gewenst over inrichting raffinageroute

Door de implementatie van de “raffinageroute”, komen een kwart van de Nederlandse waterstofambities voor 2030 binnen handbereik. In een brief aan de bewindspersonen Adriaanssens, Harbers, Heijnen en Jetten heeft NLhydrogen gevraagd de raffinageroute dusdanig te implementeren dat alle elektrolyseprojecten op gelijke voorwaarden hier gebruik van kunnen maken en zo bij kunnen dragen aan de Nederlandse klimaat- en waterstofambities.

We verzoeken de bewindspersonen dat een combinatie van het ontvangen van een IPCEI-subsidie en het gebruik van de raffinageroute mogelijk wordt gemaakt – met IPCEI projecten als voorbeeld. Deze projecten noemden wij in het bijzonder, omdat ze al beschikt zijn uitgaande van de beleidsvoornemens over de raffinageroute. NLHydrogen is van mening dat ook andere subsidies, op basis van dezelfde voorwaarden, gecombineerd moeten kunnen worden met de raffinageroute. Dus ook de subsidies die worden beschikt op basis van de waterstofproductietenders die zullen plaatsvinden in 2023 en 2024. 

We hebben zes jaar om de ambitie van 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030 te bereiken. Verschillende bedrijven zijn vergevorderd met de ontwikkeling van elektrolyseprojecten in Nederland. Raffinaderijen zijn nu de belangrijkste afnemers die grote volumes hernieuwbare waterstof kunnen afnemen, mits dat via de raffinageroute wordt ondersteund. De combinatie van een investeringssubsidie en een adequate invulling van de raffinageroute is de enige manier om op korte termijn de investeringen te realiseren die nodig zijn voor de eerste GW aan elektrolysecapaciteit. Het wachten op nieuwe of beoogde instrumenten leidt voor vele elektrolyse projecten onherroepelijk tot flinke vertraging, omdat bedrijven dan moeten wachten op de implementatie van nieuwe beleidsvoornemens en terug naar de tekentafel moeten om de businesscase rond te krijgen. 

Om verdringing van directe inzet van waterstof in mobiliteit te voorkomen, ligt het voor de hand om zowel een HBE te creëren die directe inzet van waterstof in mobiliteit stimuleert, als een HBE voor de raffinageroute. Directe inzet van hernieuwbare waterstof in mobiliteit zou daarbij relatief aantrekkelijker gemaakt kunnen worden dan inzet in een raffinaderij.

Niet-controversieel te verklaren waterstof thema’s

Daarnaast heeft NLHydrogen de Kamercommissies van EZK en IenW voorstellen gedaan over niet-controversieel te verklaren waterstof thema’s. Het is tijd voor de uitvoering van waterstofbeleid. Waterstof is essentieel voor de verduurzaming van de industrie, de mobiliteit en de energiesector. Zonder de overstap naar duurzaam geproduceerde waterstof als halfproduct en energiedrager zullen verschillende sectoren en bedrijven de transitie moeilijk kunnen maken, haalt ons land de klimaatambities niet én blijven we langer afhankelijk van fossiele energie-importen.

Alle ambities op het gebied van waterstof zijn in de korte resterende tijd tot 2030 nét haalbaar als er met spoed beleid wordt ontwikkeld en door de Tweede Kamer wordt vastgesteld. We zien dat er tot nu toe grote politieke steun door de Kamer is verleend voor het waterstofbeleid van het kabinet. We verzoeken daarom in de brieven de Kamercommissies van EZK en I&W de diverse regelingen en budgetten voor waterstof niet-controversieel te verklaren, zoals de thema’s en regelingen op het gebied van:

– productie en import van waterstof;

– waterstofinzet in de industrie, transport en energiesector;

– en de infrastructuur die nodig is voor waterstof.