NLHydrogen 11-10-2022

NLHydrogen vreest vertraging door onduidelijkheid EU-regels groene waterstof

Het Europees Parlement heeft in september 2022 een verstrekkend amendement aangenomen omtrent eisen die gelden voor de productie van groene waterstof (RFNBO).

Het amendement stelt een flinke versoepeling voor vergeleken met de door de Commissie gepresenteerde regels (de gedelegeerde verordening). Door dit amendement kan de finale besluitvorming over de regels wederom maanden duren. Ondertussen is er geen toetsingskader om nationale steunregimes voor subsidie voor groene waterstof goed te keuren en een robuust certificeringssysteem te ontwikkelen. NLHydrogen vreest vertraging en pleit voor snelle duidelijkheid.

Duidelijkheid kwalificatie groene waterstof

Na bijna twee jaren van onderhandelingen presenteerde de Europese Commissie afgelopen mei eindelijk de zogenaamde gedelegeerde verordening (delegated regulation). Deze verordening geeft duidelijkheid over de kwalificatie van waterstof als renewable fuel of non-biological origin/ RFNBO (groene waterstof) en over het mee kunnen tellen voor de waterstofdoelstellingen voor de mobiliteit en de industrie.

Per amendement pleit het Europees Parlement nu voor een forse versoepeling van de regels. Het Europees Parlement heeft echter niet het laatste woord. Nu volgen onderhandelingen tussen Europese Raad en Europees Parlement. De vrees van de sector is dat dit weer maanden kan gaan duren. Het risico is dat gedurende dit proces alle steunregimes voor de productie van groene waterstof in het duister tasten over welke regels gaan gelden en ook goedkeuring uit de EU op zich laat wachten. 

Brede wens voor aanpassing regels 

NLHydrogen wil dat de regels van de gedelegeerde handeling zeker stellen dat groene waterstof leidt tot echte uitstootvermindering. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat de productie van waterstof met elektrolyse snel moeten worden opgeschaald. Daarom pleit NLHydrogen er wel voor om rekening te houden met de wensen van het Europees Parlement en de regels uit de gedelegeerde verordening op bepaalde punten te versoepelen. Samen met andere partners in de industrie (Power to Industry groep) is in juni 2022 gepleit voor een tijdscorrelatie op etmaalbasis in plaats van uurbasis en voor het schrappen van de eis dat de voor elektrolyse gebruikte hernieuwbare elektriciteit ongesubsidieerd moet zijn geproduceerd. 

Pleidooi voor snelheid 

NLHydrogen pleit nu bij alle partijen (Nederlandse regering, Europees Parlement, Europese Commissie, Europese Raad) voor een voortvarend proces naar overeenstemming over regels omtrent de productie van groene waterstof. Snelheid is nu het belangrijkst. Ook pleit het Platform voor coulance vanuit Brussel om nationale steunregimes – zoals het geplande Opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse – in werking te laten treden. Lukt dat niet, dan komen de ambities voor 2030 over de inzet van groene waterstof als alternatief voor waterstof uit aardgas in gevaar. Juist is deze tijden van een energiecrisis is dat zeer ongewenst.