NLHydrogen 04-08-2023

Oproep NLHydrogen aan politieke partijen

Systeem en infrastructuur header

Neem ontwikkeling van waterstofeconomie op in partijprogramma

Nu het kabinet Rutte IV is gevallen, zijn de politieke partijen druk bezig met het opstellen van hun partijprogramma voor de verkiezingen in november 2023. NLHydrogen heeft per brief de partijen de belangrijkste punten rond waterstof meegeven. Het gaat om vraagstukken die de komende jaren voorliggen en waarvoor het goed is dat partijen in hun programma aandacht geven.

Versnel de ontwikkeling van beschikbaarheid én toepassingen van waterstof

Een van de belangrijke vraagstukken is het in staat stellen van de industrie, mobiliteit en energiesector om waterstof als duurzaam alternatief voor fossiele dragers als kolen, olie en gas in te zetten. Daarbij is het de opgave om deze waterstof volledig hernieuwbaar uit zon en wind of koolstofarm uit (rest-)-gas te produceren, aangevuld met het importeren van een deel van de benodigde waterstof. De infrastructuur voor waterstof moet hiervoor tijdig ontwikkeld worden, zodat de elektrolysers en industrie kunnen worden aangesloten.

Deze en de overige punten uit de brief zijn voor de toekomst van Nederland van groot belang. Download de brief hieronder.