PosHYdon onshore test van start 

PosHYdon is gestart met de onshore test en in de tweede helft van 2024 streeft PosHYdon ernaar om live te gaan op de Noordzee. Wat maakt dit project uniek? En wie zitten erachter? Je leest er hieronder meer over. PosHYdon combineert drie energiesystemen: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. Het project heeft als doel groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform op de Nederlandse Noordzee. 

Wat is het PosHydon-project? 
PosHYdon combineert drie energiesystemen: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. Het project heeft als doel groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform op de Nederlandse Noordzee. In het PosHYdon-project wordt een flink aantal lessen geleerd over de offshore productie van groene waterstof. Dit maakt het project essentieel voor een soepele uitrol naar grootschalige productie, zoals beoogd met de Esbjerg-ambities voor 2050. Het PosHYdon-project streeft ernaar de integratie van drie bovengenoemde energiesystemen in de Nederlandse Noordzee te valideren en omvat de realisatie van een waterstofproductie-installatie op het door Eni (voorheen: Neptune Energy Netherlands) geopereerde Q13a-A-platform. Dit platform was het eerste, volledig groene geëlektrificeerde platform in de Nederlandse Noordzee. De groene waterstof wordt met het gas vermengd en via de bestaande gasleiding naar de kust getransporteerd. Het Ministerie van EZK heeft daartoe de bijmengspecificaties verhoogd van 0,02% naar 0,5% waterstof. De elektrolyser van 1 MW zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen. 

Onshore-test  
De onshore-test van PosHYdon is op 8 mei 2024 succesvol afgetrapt op het terrein van InVesta in Alkmaar. Het is voor het eerst dat drie offshore energiesystemen worden geïntegreerd en het op zee geproduceerde waterstof tezamen met aardgas via de bestaande pijpleiding naar land wordt getransporteerd. Deze pilot is essentieel voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee en daarmee voor de energietransitie in Nederland en Noordwest-Europa. Na deze testperiode op land wordt de electrolyser offshore overgebracht naar het Q13a-A platform, 13 kilometer uit de kust van Scheveningen. De eerste offshore groene waterstofproductie staat gepland voor de start van het vierde kwartaal van dit jaar.  

René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiatiefnemer van het North Sea Energy Programma: “PosHYdon is een perfect voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel onderzoeken wordt waterstof gezien als de ontbrekende schakel in de energietransitie, waarbij veel gesproken wordt over alle kansen. Maar hier, vlak voor de kust van Scheveningen, zal het later dit jaar daadwerkelijk plaatsvinden. PosHYdon leert ons veel over de volgende stappen die gezet moeten worden richting veilige, grootschalige groene waterstofproductie uit wind op zee. Offshore groene waterstofproductie maakt het mogelijk om grootschalige windparken ver op zee te ontwikkelen. Windenergie wordt uit gedemineraliseerd zeewater direct omgezet naar groene waterstof en kan via de bestaande of nieuwe gasinfrastructuur getransporteerd worden. Hierdoor kunnen offshore windprojecten sneller worden gerealiseerd tegen aanzienlijk lagere maatschappelijke kosten. Ik ben dan ook erg blij dat we de complete installatie nu onshore kunnen testen, ter voorbereiding op het transport naar het platform op zee voor de laatste test: offshore groene waterstofproductie.”  

Daarnaast zal PosHYdon ook meedoen in een praktijkpilot voor Garanties van Oorsprong voor groene waterstof en de aanstaande migratie naar Europese waterstof-certificaten. Deze pilot, waarbij ook andere partijen aan kunnen sluiten, wordt gepland via HyXchange. Eni (voorheen: Neptune Energy Netherlands) heeft eerder deelgenomen aan de HyXchange certificeringspilot in 2022.