NLHydrogen 07-03-2023

SDE++ subsidie voor grootschalige groene waterstoffabrieken

VoltH2 ontvangt een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof. Met de beschikkingen voor tezamen 50 megawatt is dit de grootste SDE++ subsidie voor elektrolyse tot nu toe.

Tot nu toe vielen groene waterstofprojecten meestal buiten de boot. In eerdere subsidierondes was het budget van de SDE++ reeds vergeven voordat elektrolyse aan de beurt kwam. Ontwikkelaars zagen bovendien vaak af van een aanvraag vanwege de stringente regels uit de SDE++, zoals maximale aantallen draaiuren van de installaties.

Groene waterstoffabrieken in Vlissingen en Terneuzen

VoltH2 krijgt de subsidie voor projecten in respectievelijk Vlissingen en Terneuzen. Deze groene waterstoffabrieken beschikken sinds medio 2022 over een omgevingsvergunning en de projecten komen nu, met de toekenning van de SDE++ steun, opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Na de finale investeringsbeslissing wordt verwacht dat de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 kan starten.

Schets van groene waterstoffabriek Vlissingen VoltH2.

Maximaal 8.500 ton groene waterstof

Beide projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen een groene waterstoffabriek met een capaciteit van omstreeks 25 megawatt, die jaarlijks 2.000 ton groene waterstof zal produceren door middel van elektrolyse. In een tweede fase zal de capaciteit van beide fabrieken uitgebreid kunnen worden naar 100 megawatt, waarmee jaarlijks 8.500 ton groene waterstof kan worden geproduceerd.

Hoeveel subsidie?

Het toegekende bedrag van de subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De subsidie wordt uitgekeerd over de eerste 15 jaar waarin de groene waterstoffabriek operationeel is. De subsidie vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.

André Jurres, Managing Director van VoltH2, over de SDE++ toewijzing: “Wij zijn zeer verheugd met deze substantiële subsidie van de RVO. De subsidie belichaamt de visie van de overheid op de energietransitie en de rol die zij daarin ziet voor waterstof en de projecten van VoltH2. De subsidie brengt ons weer een stap dichter bij de realisatie van onze plannen in Vlissingen en Terneuzen.”