NLHydrogen 30-05-2024

TNO-studie levert nuttig startpunt voor kostprijsdaling van hernieuwbare waterstof  

Waterstof hernieuwbare energie productie - waterstofgas voor schone elektriciteit zonne-en windturbine faciliteit

TNO heeft een studie gedaan naar de kostprijs van hernieuwbare waterstof. Daarbij heeft het kennisinstituut zich gebaseerd op de input van een tiental bedrijven die in Nederland
elektrolysefabrieken aan het ontwikkelen zijn. NLHydrogen heeft aan de studie van TNO meegewerkt.

De studie van TNO (RHyCEET) maakt duidelijk dat het produceren van hernieuwbare waterstof in Nederland nu aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De studie geeft een nuttig startpunt om tot kostprijsdaling te komen. De afgelopen jaren heeft het niet meegezeten; hierbij spelen de toegenomen kosten van elektriciteit, stijging van de nettarieven en hoge inflatie een rol.

Hernieuwbare waterstof, geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energiebronnen, speelt een belangrijke rol in de overgang naar een duurzame energie-economie. Het is cruciaal om zowel de industrie als zwaar transport, luchtverkeer en scheepvaart te verduurzamen, zo laat ook de recent gepubliceerde Trajectverkenning Klimaatneutraal van PBL zien.

NLHydrogen ziet de uitkomsten van de TNO-studie als een startpunt om tot kostprijsdaling te komen. Daarbij ziet de branchevereniging een analogie met de kostprijs van Wind op Zee. Deze bedroeg bij de eerste projecten in 2013 nog 17 ct/KWh, toen er weinig ervaring was en er nog veel technische risico’s waren. Een paar jaar later kwamen kostprijzen van 5,5 ct/kWh in beeld.

Bij hernieuwbare waterstof is er ook een aanzienlijk potentieel voor kostprijsverlaging. Om de kosten van groene waterstofproductie te verlagen, spelen meer dan twintig factoren een rol. Dan gaat het bijvoorbeeld om de standaardisering van fabrieken, de seriematige productie van elektrolysers, kortere bouwtijden, een hoger omzettingsrendement, meer draaiuren (wat goed mogelijk is bij toename van het aandeel hernieuwbare elektriciteit) en aangepaste tarieven voor netkosten.

NLHydrogen en haar leden zetten zich in om de kostprijs van hernieuwbare waterstof te verminderen. Het is daarbij vooral van belang dat elektrolysers gebouwd gaan worden en in bedrijf worden genomen. NLHydrogen doet daarom een oproep aan de overheid op om de laatste regulatoire hobbels weg te nemen, aan de bedrijven om lef te tonen bij hun investeringsbeslissingen én aan overheid en bedrijven samen om een plan te ontwikkelen om de kostprijs te verminderen. Opdat Nederland een concurrerende positie kan
innemen als het gaat om hernieuwbare waterstof.

Bekijk hier de brief Voortgang Waterstofbeleid vanuit de Tweede Kamer (30/05/2024)
Bekijk hieronder het RHYCEET-rapport van TNO: