Over NLHydrogen 05-10-2023

Even voorstellen: Coördinatoren Commissies NLHydrogen

“Wat ik altijd fascinerend vind aan waterstof is dat het in elke keten van het energiesysteem een rol kan spelen. Het is een energiedrager die dat systeem kan verbinden of de keten kan sluiten. Ik vind dat zo mooi passen bij waar de vereniging voor staat: verbinding.”

Joyce Conings

In gesprek met teamleden Joyce Conings (Commissie Afname), Roelof uit Beijerse (Commissie Beschikbaarheid) en Samira Farahani (Commissie Systeem & Infrastructuur) over hun functie en ambitie binnen de vereniging. Wat kunnen de leden van NLHydrogen verwachten en wat zijn de ambities? 

Even kennismaken: wie zijn jullie en wat doen jullie binnen de vereniging?
Joyce: Mijn functie is Programmacoördinator Commissie Afname. Ik werkte hiervoor bij de Algemene Directie Energie van de Belgische federale overheid en daarna bij Deltalinqs: energietransitie, en met name waterstof, staat centraal in mijn carrière. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kennisagenda. Dit doe ik door kennissessies genaamd ‘NLHydrogen Connects’ te organiseren en het doorstarten van het Waterstof Veiligheid Innovatieprogramma. 

Roelof: Ik houd me binnen NLHydrogen bezig met de productie en import van waterstof, de maakindustrie en binnenkort ga ik ook aan de slag met Public Affairs. Ook ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij alles rondom Systeem & Infrastructuur, maar deze commissie draag ik binnenkort over aan een nieuwe collega. 

Samira: Ik ben sinds 1 oktober Programmacoördinator Commissie Systeem en Infrastructuur. Als expert in het ontwerpen en optimaliseren van energiesystemen met nadruk op waterstof en sectorkoppeling, heb ik meer dan 14 jaar professionele werkervaring o.a. bij Allseas, Technische Universiteit Delft, Caltech (Californië Instituut voor Technologie), Max Planck Instituut voor Software Systems, Accenture, en WaterstofNet. Ook heb ik een PhD in Systems and Control aan de Technische Universiteit Delft. 

Wat zijn de ambities voor de Commissies?
De Commissies richten zich op vraagstukken die voor de gehele waterstofbranche belangrijk zijn. Zij doen dit onder andere door in werkgroepen visies te ontwikkelen, te reageren op consultaties en informatie uit te wisselen. Kennisopbouw en verbinding staan hier centraal. 

“En dit doen we met de koplopers in waterstof: want dat zijn onze leden! Deze partijen willen versneld stappen maken en wij vertegenwoordigen die stem onder meer naar de overheid”.

Joyce

Joyce: De Commissie Afname richt zich op toepassingen en koolstofarme waterstof. We richten ons op vraagstukken die voor de industrie, energiesector, mobiliteitssector en gebouwde omgeving van belang zijn. We maken ons met name sterk voor de stimulering van waterstofgebruik en (een visieontwikkeling op) de implementatie van de afnameverplichting voor verschillende sectoren. 

Roelof: Bij de Beschikbaarheid is het vooral van belang dat overheidsinstrumenten zo worden ingericht dat bedrijven verantwoorde investeringsbeslissingen kunnen nemen. Daar is onze inzet op gericht. We hebben ons met zijn allen achter zeer ambitieuze opschalingsdoelstellingen geschaard, maar we praten feitelijk wel over een markt die eigenlijk nog helemaal niet bestaat. 

Samira: Bij Infrastructuur en Systeem is het doel de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in Nederland verder te versnellen, waarbij de focus ligt op grensoverschrijdende harmonisatie en samenwerking in de branche. 

Wat is jullie toekomstdroom als het gaat om de rol van waterstof in de energietransitie?
Joyce: Wat ik altijd zo fascinerend vind aan waterstof is dat het in elke keten van het energiesysteem een rol kan spelen. Het is een energiedrager die dat systeem kan verbinden of de keten kan sluiten. Ik vind dat zo mooi passen bij waar de vereniging voor staat: verbinding. Ik hoop met name dat waterstof voor moeilijk te decarboniseren sectoren een uitkomst biedt om toch te kunnen verduurzamen. 

Roelof: Ik vind het belangrijk te zeggen dat waterstof geen doel op zich is. Dat markeer ik even omdat waterstof soms wel eens als een soort duizenddingendoekje wordt gezien. Als een oplossing voor alles, en dat is het natuurlijk niet. Met onrealistische verwachtingen is niemand geholpen. Vanuit de vereniging proberen we daar ook gebalanceerd naar te kijken. Los daarvan; dat waterstof een cruciale bouwsteen is voor een duurzame industrie, staat voor mij als een paal boven water. 

Samira: Ik hoop dat met het realiseren van de benodigde regelgeving voor het oprichten van de waterstofeconomie in de komende jaren, we ons energiesysteem in Nederland sneller kunnen decarboniseren. Zo kunnen we hopelijk de klimaatveranderingen vertragen zodat de komende generaties nog van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. 

Naast jullie werkplek – hebben jullie ook persoonlijk iets met waterstof?
Joyce: Als Belgisch Limburger, altijd aan alle kanten ingesloten door land, heb ik niet direct iets met water of waterstof. Indirect zie ik wel een link met mijn achtergrond in filosofie: de wijsbegeerte draait in essentie over het vanzelfsprekende op losse schroeven te zetten en dúrven te zetten. De energietransitie, en met name de rol van waterstof hierin, doet in de kern hetzelfde: het stelt de bestaande orde in de vorm van een energiesysteem gebaseerd op fossiele brandstoffen aan de kaak. 

Roelof: Ik ben al jaren een fanatiek lange afstandloper en doe sinds een jaar daarnaast ook aan lange afstand zwemmen, bij voorkeur in open water. Maar ik weet niet of dat is wat je bedoelt, haha! 

Samira: Nu dat er in Nederland, en ook de rest van Europa, meer waterstof tankstations (HRS) zijn ben ik van plan om binnenkort een waterstofauto te kopen en verder van het comfort van zo’n elektrische auto, zonder te veel “range anxiety”, te genieten. 

Ik had de kans om tijdens mijn vorige banen met verschillende waterstof auto’s te werken en te experimenteren. Daarom weet ik goed dat ze heel betrouwbaar zijn en ook hoef ik niet 8 uur (met normale opladers) of 40 minuten (met snelle opladers) onderweg te wachten totdat mijn auto weer vol is om verder te kunnen rijden 😉