NLHydrogen 04-04-2024

Formatiebrief NLHydrogen aan informateurs Van Zwol & Dijkgraaf

Systeem en infrastructuur header

Op woensdag 3 april 2024 stuurde NLHydrogen een formatiebrief aan informateurs Van Zwol en Dijkgraaf. Daarin vragen wij namens onze leden – grote en kleine bedrijven die wij vertegenwoordigen over de gehele waterstofsector – aandacht voor een aantal urgente punten rondom waterstof.

Waterstof zal de komende jaren zeer belangrijk worden als energiedrager en als halfproduct voor onze industrie. Hernieuwbare (groene) en koolstofarme (blauwe) waterstof bieden een systeemfunctie (denk aan netcongestie) en een betrouwbare, zekere en schone energievoorziening gebaseerd op energie uit onze eigen regio, waarbij zowel onshore als offshore toepassingen mogelijk zijn. Waterstof vormt bovendien de sleutel voor de duurzaam bestendige toekomst van sectoren als staal- en kunstmestproductie, de olieraffinage, de chemie en mobiliteit.

NLHydrogen ziet namens de aangesloten bedrijven de volgende prioriteiten:

  1. Wij pleiten allereerst voor behoud van het voor het Nationaal Groeifonds gereserveerde middelen – in welke vorm dan ook – alsmede voor de blijvende inzet van de middelen van het Klimaatfonds.
  2. Daarnaast moet Nederland – net als ons omringende landen – serieus inzetten op gerichte industriepolitiek omwille van de (regionale) ontwikkeling van de maakindustrie voor waterstof.
  3. Ook moet er iets worden gedaan aan de hoge nettarieven die de eigen waterstofproductie fors duurder maakt en benadeelt ten opzichte van die in onze buurlanden.
  4. De waterstofinfrastructuur voor transport, opslag en import is een essentieel element om producenten en afnemers met elkaar te verbinden.
  5. Het is essentieel om duidelijk te bepalen welke partijen verantwoordelijk zijn voor productie, elektrolyse, transport, opslag en import/export-terminals, met bijbehorende voorwaarden, om een breed toegankelijke waterstofmarkt te waarborgen.
  6. Om waterstof aantrekkelijk te houden ten opzichte van aardgas moet een substantieel lagere energiebelasting voor (hernieuwbare) waterstof worden behouden.
  7. Voorts moet er ondersteuning voor de inzet van waterstof in de verschillende mobiliteitssectoren komen (weg, binnen-, zee- en luchtvaart) die de ontwikkeling van zowel de voer-, vaar- en vliegtuigen als tankinfrastructuur stimuleert.
  8. Tot slot is voor het realiseren van een CO2-vrije elektriciteitssector en het borgen van de leveringszekerheid in 2035 de verduurzaming van het bestaande regelbare productievermogen een cruciale stap.

Lees via de knop hieronder de volledige brief: