NLHydrogen 15-09-2022

Historisch besluit: EU werkt aan waterstofbank

Een historisch besluit van het Europees Parlement: het EP heeft ingestemd met een stevige verhoging van het doel voor hernieuwbare energie en de oprichting van een waterstofbank. De totale energiemix moet tegen 2030 voor 45 procent bestaan uit hernieuwbare energie. De EU wil deze doelstelling onder andere bereiken met de inzet van waterstof. Tegen 2030 wil de Europese Unie jaarlijks tien miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren.

Waterstof

Groene waterstof speelt een grote rol in het besluit van het Europees Parlement, waarin doelstellingen zijn vastgesteld voor verschillende sectoren. Zo moet in de vervoersector meer gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen als waterstof. Daarnaast moet 50% van de industrie tegen 2030 overschakelen op groene waterstof (70% tegen 2035). Tegen 2023 moet er in de Europese Unie twintig miljoen ton groene waterstof voorhanden zijn – 10 Mt geproduceerd en 10 Mt geïmporteerd. Grote ambities, dus er is werk aan de winkel.

10 miljoen ton groene waterstof

Om ervoor te zorgen dat de productie van groene waterstof onmiddellijk van start kan gaan, heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse Staat van de Unie (SOTEU)-toespraak de oprichting van een nieuwe Europese waterstofbank aangekondigd: “Waterstof kan een gamechanger zijn voor Europa. We moeten waterstof omvormen van een nichemarkt tot een massamarkt. Om dat te bereiken, moeten we een marktmaker voor waterstof oprichten, om de investeringskloof te overbruggen en het aanbod en de vraag van de toekomst te verbinden.”

3 miljard euro

Von der Leyen heeft tevens aangekondigd dat er direct drie miljard euro in de kas van de bank komt: “Wij geloven dat dit budget een goed uitgangspunt zal zijn, maar we zullen er alles aan doen om dat bedrag als hefboom te gebruiken om ervoor te zorgen dat we onze waterstofeconomie van niche naar schaal brengen.”

Historische dag

“Dit is opnieuw een historische dag voor de waterstofsector in Europa en wereldwijd”, aldus Jorgo Chatzimarkakis, CEO van NLHydrogen-partner Hydrogen Europe. “Deze bindende doelstellingen voor hernieuwbare waterstof en de totstandbrenging van een eenvoudiger kader zijn sterke signalen van de EU-instellingen om de schaalvergroting van een waterstofeconomie te waarborgen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. We moeten productie en vraag in evenwicht brengen, en de nieuwe Europese waterstofbank is het juiste instrument daarvoor.”