Veiligheid 05-07-2019

Aan welke eisen moet een waterstoftankstation voldoen?

Een vergunning voor een waterstoftankstation is lastig te verkrijgen. Veel gemeenten aarzelen of stellen weinig realistische eisen aan bijvoorbeeld de veiligheid. Maar nu ligt er een rapport, waarin alle veiligheidsaspecten worden belicht en onderbouwd.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft in samenwerking met het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma van NLHydrogen dit rapport opgesteld. Het is een handreiking voor de vergunningverlening.

Veiligheid

De handreiking adresseert belangrijke zaken voor bestuurders, vergunningverleners en initiatiefnemers van waterstoftankstations. Er wordt ingegaan op de komst van waterstoftankstations, waarbij vooral de veiligheidsaspecten bij de vergunningaanvraag op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstoftankstations besproken worden.

Ambitie

Nederland zit in het begintraject van de energietransitie, een proces waarin ook waterstof een belangrijke rol zal gaan spelen. Waterstof is zeer geschikt als energiebron voor het aandrijven van voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 een netwerk te hebben van 20 waterstoftankstations. Het rapport moet daaraan bijdragen.

Het complete rapport kunt u hier lezen:

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20190619-IFV-Bestuurlijke-handreiking-vergunningverlening-waterstoftankstations.pdf