Veiligheid 06-04-2023

Webinar waterstoftankstations: vergunningen & veiligheid

Vanuit het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) nodigt het NLHydrogen u graag uit voor het Webinar Waterstoftankstations & Vergunningen op vrijdag 1 oktober 2021 van 13.30 – 15.00 uur.

Gestroomlijnd vergunningverleningtraject

De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het gebruik van waterstof in de mobiliteit en daarmee de behoefte aan waterstoftankstations. Een gestroomlijnd vergunningverleningtraject is noodzakelijk om waterstof zijn beoogde rol in de mobiliteit en energietransitie te laten spelen. Veiligheid – een belangrijk element uit de vergunning – is hierbij een randvoorwaarde.

Keynote speakers uit de hoek van de initiatiefnemers, het bevoegd gezag en de veiligheidsregio’s zullen vanuit eigen expertise en ervaring een unieke inkijk geven in hoe een waterstoftankstation tot stand komt. Kennis zal worden gedeeld over vergunningen en best practices en valkuilen worden nader toegelicht.

Waterstoftankstations & vergunningen

Onder WVIP-werkpakket Uniforme verguninningen is al een aantal handreikingen gepubliceerd voor bevoegd gezagen en initiatiefnemers om het vergunningverleningtraject voor waterstoftankstations zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Als pre-read voor de workshop worden deze stukken warm aanbevolen.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vergunningverleningtraject van waterstoftankstations. Relevante doelgroepen zijn onder andere initiatiefnemers, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Registratie

Aanmelden is mogelijk door een mail sturen naar energy@nen.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor dit webinar.