Veiligheid 21-02-2024

Veilige introductie waterstof in de samenleving dankzij Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

De energietransitie is zowel belangrijk als uitdagend. Bij het overschakelen van fossiele brandstof op duurzame energieopwekking en -toepassing neemt waterstof een prominente rol in. Voor de komende jaren wordt een flinke groei verwacht. Alle reden om ervoor te zorgen dat veiligheidskwesties rondom waterstof in de samenleving worden geadresseerd. Dat is wat het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) met een breed samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten de afgelopen vier jaar heeft gedaan.

Hoewel waterstof al jarenlang wordt toegepast in de industrie, is de grootschalige toepassing in de publieke ruimte relatief nieuw. Het WVIP-consortium heeft systematisch de veiligheidskwesties rond de productie, opslag, distributie en het gebruik van waterstof geïnventariseerd.

De belangrijkste uitdagingen voor de grootschalige introductie van waterstof zijn door de samenwerkende partijen gestructureerd aangepakt. Dit zijn;

  1. uniforme vergunningverlening;
  2. incidentbestrijding en risicobeheersing voor hulpverleners;
  3. wet- en regelgeving;
  4. uniform risicobeeld.

Daarnaast zijn de veiligheidsaspecten en -risico’s in kaart gebracht met een aantal voorbeeldcases. Uitgebreide informatie en publicaties zijn te vinden op de pagina Ons werk rondom veiligheid (WVIP).

Het WVIP heeft een belangrijke impuls gegeven aan waterstofveiligheid in de samenleving. Er is een brede community van samenwerkende partijen ontstaan die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de invulling van het Klimaatakkoord. De centrale regie van veiligheidsvraagstukken was hierbij van groot belang. H2Platform (voorloper van NLHydrogen) en Deltalinqs waren de initiatiefnemers en penvoerder, NEN verzorgde het programmamanagement van het WVIP. Het waterstofprogramma kreeg steun van NLHydrogen die aan het WVIP een vervolg geeft met een Community of Practice.

Waterstofveiligheid blijft onverminderd actueel. Op 3 april organiseren daarom het Nationaal Waterstof Programma, TKI Nieuw Gas | Topsector Energie en NLHydrogen het eerste Nationaal Congres Waterstofveiligheid. Meer weten of aanmelden? Dit kan via deze link


De volgende partijen hebben bijgedragen aan het WVIP: Deltalinqs, H2 Platform/NLHydrogen, NEN, TNO, NIPV, Havenbedrijf Rotterdam, Nouryon/HyCC, RAI, Shell, DNV, EBN, Gasunie, Hygro, TotalEnergies, Vopak, Arcadis, Batenburg Techniek, Bilfinger Tebodin, Transdev-Connexxion, ISPT, KIWA, Resato, RHDHV, WaterstofNet, Witteveen + Bos, Air Liquide, Air Products, Havenbedrijf Amsterdam, BOVAG, Soluforce, Lloyds Register, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rai Vereniging, Peter van Gerwen (Technisch Onderzoek Coördinator , voorzitter van de Technische Expert Commissie), Jan van Belzen (voorzitter Stuurgroep, voormalig burgemeester Barendrecht), Ekinetix, RIVM, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Brandweer Drenthe, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio-Rotterdam Rijnmond, Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het WVIP is medegefinancierd vanuit TKI Nieuw Gas.