Veiligheid 08-12-2022

Plan kraakinstallatie voor groene ammoniak in Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam start een onderzoek naar een installatie die groene ammoniak kan omzetten in 1 miljoen ton groene waterstof.

De zogenoemde kraakinstallatie moet waterstof maken uit per schip aangevoerde groene ammoniak. Eerst is onderzoek naar de haalbaarheid nodig. Aan dat onderzoek doen Air Liquide, Aramco, bp, Essent/E.ON , ExxonMobil, Gasunie, GES, Hes international, Koole Terminals, Linde, OCI, RWE, Shell, Sasol, Uniper, Vopak en VTTI mee.

Waterstof via pijpleidingen

De waterstof kan vervolgens in de haven worden gebruikt of via pijpleidingen verder worden getransporteerd om andere industriële clusters in Noordwest-Europa koolstofvrij te maken. In de regel kan 1 miljoen ton groene waterstof ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren.

Groene waterstof en groene ammoniak

Groene waterstof en derivaten zoals groene ammoniak gaan een sleutelrol spelen in de energietransitie ter vervanging van aardgas. Maar het is ook de grondstof voor de industrie en groene chemie en kan bijdragen aan duurzaam transport. Een groot deel van de waterstof voor Noordwest-Europa wordt straks geïmporteerd, onder meer in de vorm van ammoniak, dat makkelijker verscheept kan worden dan waterstof.

Ammoniak makkelijker te transporteren dan waterstof

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Ammoniak is een van de meest efficiënte manieren om waterstof te transporteren. Door één centrale ammoniakkraker op te zetten, kunnen we tijd, ruimte en middelen besparen om de import mogelijk te maken.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op de technische, economische, milieu- en veiligheidseisen van een grote kraakinstallatie. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2023 verwacht.