Lidmaatschap en samenwerking

NLHydrogen kent twee vormen van lidmaatschap. Daarnaast willen we actief samenwerken met samenwerkingspartners. 

1. Lidmaatschap primair

Het primair lidmaatschap is voor organisaties die zelf aantoonbaar actief zijn in de waterstofketen. De focus van onze primaire leden ligt op de productie, de import, de opslag, het transport en/of het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof in industrie, mobiliteit of gebouwde omgeving. Primaire leden zijn pioniers en koplopers die zich inzetten voor de groei en ontwikkeling van de waterstofmarkt. 

Primaire leden krijgen toegang tot: 

  • Deelname aan werkgroepen, commissies en besluitvormende organen. 
  • Beleidsbeïnvloeding afgestemd op prioriteiten en behoeften van de leden. 
  • Toegang tot fysieke bijeenkomsten, webinars en netwerkevenementen. 
  • Jaarlijks NLHydrogen netwerkdiner. 
  • Samenwerking aan relevante documenten en projecten. 
  • Actieve aanwezigheid en bijdrage aan bijeenkomsten en webinars. 

2. Kennislidmaatschap

Het kennislidmaatschap is bedoeld voor organisaties die toeleverend of dienstverlenend/ondersteunend zijn voor partijen die zelf actief zijn in de waterstofketen (onze primaire leden). Denk bij kennisleden aan onder andere banken, consultancy- en ingenieursbureaus en onderwijs- en kennisinstellingen. Kennisleden krijgen toegang tot specifieke activiteiten zoals deelname aan werkgroepen (zonder besluitkracht), (kennis)bijeenkomsten, webinars en het jaarlijkse NLHydrogen netwerkdiner voor één persoon. Kennisleden hebben geen stemrecht in algemene vergaderingen of deelname aan commissies. 

3. Samenwerkingspartners

Organisaties die niet kwalificeren als primair lid of kennislid maar wel onze doelen ondersteunen verwelkomen wij graag als samenwerkingspartner. Als samenwerkingspartner zien wij onder andere brancheverenigingen, NGO’s en Hydrogen Valley’s. Samenwerkingspartners dragen bij aan onze beleidsbeïnvloeding en kunnen deelnemen aan werkgroepen (zonder besluitkracht), (kennis)bijeenkomsten en webinars en aan het jaarlijkse NLHydrogen netwerkdiner met één persoon.  

NLHydrogen streeft naar brede samenwerking om de verenigingsdoelen te verwezenlijken en de waterstofeconomie te laten groeien. We verwelkomen u dan ook graag als lid, kennislid of samenwerkingspartner om samen te werken aan een duurzame toekomst met waterstof. Neem gerust contact op voor meer informatie of om u aan te sluiten bij onze vereniging.