Veiligheid 11-10-2022

Rapport New Energy Coalition: de belangrijkste resultaten van het HyDelta 1-project

Het rapport stelt dat alle waardeketencomponenten gelijktijdig moeten worden opgezet voor de inzet van waterstof en kosteneffectief moeten worden geëxploiteerd. Volgens het rapport is dit echter complex bij gebrek aan een duidelijk coördinatiemechanisme.

Inzet waterstof binnen bestaande gasinfrastructuur

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft het waterstofrapport van HyDelta onlangs in ontvangst genomen tijdens het symposium Wind Meets Gas in Groningen. Projectleider dr. Julio Garcia (New Energy Coalition) heeft het rapport gepresenteerd. Het rapport gaat in op de inzet van waterstof op grote schaal in transport en distributie binnen de bestaande gasinfrastructuur.

Blauwe waterstof

Verder wordt gesteld dat de verwachte LCOH voor blauwe waterstof aanzienlijk lager ligt dan groene waterstof, hoewel dit niet bepalend is voor investeringsbeslissingen. Daarbij roept het rapport op tot meer inzicht in noodzakelijke technische aanpassingen van delen van het bestaand gasnet, optimale beheers- en onderhoudsstrategieën, alsmede optimale bedrijfsomstandigheden.

Veiligheidsvoorschriften voor waterstof

Verder moet de huidige kennisbasis over het optimale geografische profiel van toeleveringspotentieel worden uitgebreid. Daarbij moeten de bestaande aardgasnormen worden aangevuld met veiligheidsvoorschriften voor waterstof. Verder wil men analyseren hoe de ontwikkeling en onderlinge koppeling van regionale waterstof(drager)productiehubs in het Noordzeegebied kunnen worden geoptimaliseerd en optimale offshore of nearshore opslag voor waterstof en waterstofdragers.

Klik hier voor het volledige rapport.