Veiligheid
Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof in kaart header afbeelding

Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof in kaart

Met waterstof is vooral in de chemische industrie al veel ervaring opgedaan. Daardoor is er ook veel kennis over veiligheid en mogelijke risico’s. Maar om waterstof klein- en grootschalig te kunnen gebruiken in  samenleving, moet deze kennis worden vertaald naar andere toepassingen. Aandachtsvelden zijn bijvoorbeeld de productie via electrolysers, mogelijke maatregelen voor parkeergarages en tunnels en het transport van waterstof via leidingen naar tankstations en de gebouwde omgeving.

Het WVIP maakt een inventarisatie van alle mogelijke veiligheidsaspecten en -risico’s over de gehele keten – vanaf de plek van productie, via opslag en transport tot en met het moment van gebruik. Aan de hand van deze inventarisatie wordt duidelijk welke maatregelen noodzakelijk zijn om waterstof veilig toe te passen in de samenleving.