Veiligheid
Ontwikkelingen beleid en regelgeving header afbeelding

Ontwikkelingen beleid en regelgeving

De wet- en regelgeving en het beleid met betrekking tot waterstof zijn nu meestal gebaseerd op het gebruik als industrieel gas en als grondstof voor de chemie. Waterstof wordt in de industrie immers al veel langer gebruikt. Daardoor zijn de regels voor het gebruik van waterstof in nieuwe toepassingen – zoals bijvoorbeeld auto’s, treinen of de gebouwde omgeving – mogelijk relatief zwaar, ze volstaan (nog) niet of er is nog geen regelgeving. Dat maakt innovaties met waterstof in de samenleving lastig. Die drempel willen we graag wegnemen.

Binnen het WVIP is daarom gestart met een inventarisatie van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot waterstof. Ook is een eerste overzicht gemaakt van wat anders zou moeten en wat nog ontbreekt. Op basis hiervan doet het WVIP aanbevelingen aan beleidsmakers, bijvoorbeeld voor aanpassingen in bestaande regelgeving of het opstellen van nieuwe wetten. Een voorbeeld binnen dit thema is de veelvoorkomende vraag over het stallen van waterstofauto’s in parkeergarages. Het WVIP werkt aan een notitie om richting te geven aan de discussie hierover.