Veiligheid
Veiligheid en waterstof: informatie voor hulpdiensten header afbeelding

Veiligheid en waterstof: informatie voor hulpdiensten

Met een steeds bredere toepassing van waterstof moeten veiligheidsdiensten goed weten hoe om te gaan met het beheersen van risico’s en hoe incidenten met waterstof te bestrijden.

WVIP (werkpakket 2) levert de producten opdat iedereen die werkt met waterstof de informatie heeft om het werk veilig en adequaat te kunnen uitvoeren.

Hiertoe is een ‘Tabel Risicobeheersing en Incidentbestrijding’ ontwikkeld die per type incident de diverse maatregelen beschrijft. Een ‘Aandachtskaart waterstof’ geeft kort en overzichtelijk de adequate respons voor hulpverleners weer en is zodanig opgezet dat deze in de brandweerwagen de relevante informatie biedt