Veiligheid
Veiligheid en waterstoftankstations header afbeelding

Veiligheid en waterstoftankstations

Het aantal tankstations dat waterstof aanbiedt, neem snel toe. Deze ontwikkeling vraagt uiteraard om een goede informatievoorziening voor en begeleiding van alle partijen: tankstation exploitanten, hulpdiensten, de gemeentelijke overheid als vergunningverlener en de omgeving.

HAZID-studie waterstoftankstations

Het aanbieden van waterstof bij tankstations vraagt om inzicht in de risico’s. Daartoe is een zogenaamde HAZID-studie (HAZard IDentification) uitgevoerd (Werkpakket 5 van WVIP). Een HAZID-studie is bedoeld om potentiële problemen en risico’s te identificeren en te evalueren (bijvoorbeeld kennislacunes in waterstofveiligheid) en om barrières te identificeren en aanbevelingen te formuleren voor passende maatregelen. Op die manier krijgt men een overzicht van alle gevaren die een ontwikkeling met zich mee brengt. Een eerste studie richt zich op tankstations: ‘Veiligheidsaspecten en risico’s – HAZID studie, rapportage case 1- waterstoftankstations.
Een tweede HAZID-studie gaat specifiek in op transport en opslag van waterstof in tubetrailers, onder andere voor tankstations: ‘Veiligheidsaspecten en risico’s – HAZID studie, rapportage case 2 – waterstof opname transport en levering met tube trailers’.

Vergunningverlening rond tankstations

Vergunningverlening rond waterstoftankstations is voor zowel overheden, de omgeving als voor tankstation houders een nieuw en vaak nog onbekend terrein. Zie hier de pagina met vergunningverlening waterstoftankstations.

Afrekenen van waterstof bij een tankstation

Een automobilist moet kunnen vertrouwen op een veilige en nauwkeurige meting, en daarmee correcte afrekening, van de hoeveelheid getankte waterstof. Dit klinkt vanzelfsprekend maar voor een nieuwe brandstof als waterstof geldt dat een aantal zaken wel goed geregeld moeten worden. NLHydrogen heeft hier frequent overleg over met de relevante belanghebbenden. Het betreft hier een veiligheid en wet- en regelgeving aspect. Het verslag van de online workshop van vrijdag 10 september 2021 met motivatie, discussie en conclusies tijdens de workshop kunt u teruglezen.

Afrekenen van waterstof bij een tankstation, zie de online workshop en verslag hierover (10 september 2021)

Stappenplan tankstationhouders

Er komt heel wat bij kijken voor een tankstationhouder die waterstof wil aanbieden. Veiligheid is hierbij één van de onderwerpen. Zie de pagina met het stappenplan voor tankstation houders.