Veiligheid

Veilige introductie waterstof in de samenleving dankzij Waterstof Veiligheid Innovatie Programma header afbeelding

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Waterstof komt door toepassing in bijvoorbeeld de mobiliteit en de gebouwde omgeving dichter bij de samenleving en buiten de ‘hekken’ van de zware industrie. Voor een succesvolle verduurzaming is veiligheid een eerste vereiste en daar worden terecht veel vragen over gesteld. Om waterstofveiligheid goed in kaart te brengen, werkt NLHydrogen aan kennisontwikkeling en kennisdeling rondom veiligheid, om de risico’s van waterstof te beheersen en mogelijke incidenten te kunnen bestrijden. Ook worden hiaten in wet- en regelgeving en beleid aan de orde gesteld en geadresseerd.

Het werk van NLHydrogen rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). NLHydrogen heeft dit geïnitieerd samen met, industriële partijen, kennisinstanties, lokale overheden, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie & Veiligheid, om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving.

Klik hier voor informatie over het werk van het WVIP-programma.

Commissie Afname Waterstof foto contactpersoon
Contact Joyce Conings Commissie Afname Waterstof joyce.conings@nlhydrogen.nl

Nieuws rondom Veiligheid